Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Mr. Lê Hữu Huy
Giám Đốc - 0938 440 012

thun cá mập ( PE, 65/35 )

Vải thun cá mập 65/35
Vải thun cá mập 65/35