Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Mr. Lê Hữu Huy
Giám Đốc - 0938 440 012

chỉ may ba lô túi xách

Chỉ may cường lực độ 2
Chỉ may cường lực độ 2
Chỉ may cường lực độ 3
Chỉ may cường lực độ 3
Chỉ may cường lực độ 4
Chỉ may cường lực độ 4
Chỉ may cường lực độ 6
Chỉ may cường lực độ 6