Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Mr. Lê Hữu Huy
Giám Đốc - 0938 440 012

chỉ may kaki, jeans

Chỉ may 20/2
Chỉ may 20/2
Chỉ may 20/3
Chỉ may 20/3
Chỉ may 20/4
Chỉ may 20/4
Chỉ may 20/9
Chỉ may 20/9