Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Mr. Lê Hữu Huy
Giám Đốc - 0938 440 012

chỉ may đồ thun, sơ mi

Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/3
Chỉ may 40/3
Chỉ may 50/2
Chỉ may 50/2
Chỉ may 50/3
Chỉ may 50/3
Chỉ may 60/2
Chỉ may 60/2
Chỉ may 60/3
Chỉ may 60/3