Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Mr. Lê Hữu Huy
Giám Đốc - 0938 440 012

CHỈ MAY & CHỈ THÊU

Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/2
Chỉ may 40/3
Chỉ may 40/3
Chỉ may 50/2
Chỉ may 50/2
Chỉ may 50/3
Chỉ may 50/3
Chỉ may 60/2
Chỉ may 60/2
Chỉ may 20/2
Chỉ may 20/2
Chỉ may 20/4
Chỉ may 20/4
Chỉ may cường lực độ 2
Chỉ may cường lực độ 2
Chỉ may cường lực độ 6
Chỉ may cường lực độ 6

VẢI THUN

Vải thun mè
Vải thun mè
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun cá sấu 65/35
Vải thun su pha
Vải thun su pha
Vải thun su pha
Vải thun su pha
Vải thun visco
Vải thun visco
Vải thun visco
Vải thun visco
Vải thun cá mập 65/35
Vải thun cá mập 65/35
Vải thun cá sấu poly
Vải thun cá sấu poly
Thun TC ( Cotton ) 65/35, PE
Thun TC ( Cotton ) 65/35, PE
Vải thun ati in bông
Vải thun ati in bông
Thun Rayong Màu
Thun Rayong Màu
Thun Xecxay ( Thể Thao )
Thun Xecxay ( Thể Thao )
Thun Xecxay ( Thể Thao )
Thun Xecxay ( Thể Thao )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Bột ( May Đồ Lót )
Thun Bột ( May Đồ Lót )
Thun Sọc Poly
Thun Sọc Poly